Page 6 - Yeni Normalde Öğrenciler için Okul Yaşam Kılavuzu
P. 6

II.BÖLÜM: TAKVİYE KURSLARI KAMPÜS HAZIRLIKLARI

                            GİRİŞ
    Takviye kurslarına yönelik kampüs hazırlıklarımızı aşağıda bilgilerinize sunarız.
    1. Sınıf Düzeni: Öğrencilerimiz, kampüslerimizin en büyük sınıflarında (90-100 m2), 2 metre sosyal
     Değerli velimiz,
    mesafe kurallarına uygun olarak kendileri için belirlenmiş masalarda oturacaktır.

     Dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde İstanbul Kültür Eğitim Kurumları olarak
    2. Pandemi4 Modeli: Öğrencilerimiz, kampüsün her bölümde ve sınıflarda 4 kişilik gruplara
     okullarımızda “Yeni Normal Düzene Geçiş” hazırlıklarımızı, yaptığımız kapsamlı bir çalışma ile
    ayrılacaklardır. Her öğrenci kendi grubundaki diğer üç öğrenciyle sınıfta en yakın mesafede olacak,
     “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE YENİ NORMALE GEÇİŞ REHBERİ” nde sizlerle paylaşıyoruz.
    teneffüslerde, bahçede, koridorda, kafeteryada aynı grup içinde zaman geçireceklerdir. Grubunun
    dışına çıkan öğrenciler görevli öğretmenler tarafından uyarılacaktır.
     İKEK “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE YENİ NORMALE GEÇİŞ REHBERİ;
    3. Kampüs Girişi: Kampüse giren öğrencilerimizin temassız ateş ölçerler ve termal kameralarla
     • Dünya Sağlık Örgütü’nün 20 Temmuz 2020 tarihli “Yeni Koronavirüs Durum Raporu”,
    vücut ısıları ölçülecektir. Ateşi 37.4’ün üzerinde olan öğrencilerimiz revire alınarak ailesiyle iletişime
     • T.C Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
    geçilecektir.
     • T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen uyarı, önlem ve kurallardan referans alınarak
     hazırlanmıştır.
    4. Kampüs içi Dolaşım: Öğrencilerimiz için eğitim görecekleri sınıflar, bahçe, kafeterya,
     Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç
    tuvaletler, yönetici, öğretmen ve PDR odaları arasındaki dolaşımı seyreltilmiştir. Buna göre; iniş
     yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev
    ve çıkış merdivenleri ayrılmıştır. Katlardan sınıflara ulaşımda koridorların kullanımı tek yön olarak
     ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç, tüm öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah evde başlar ve
    düzenlenmiştir. Binaya giriş ve çıkış kapıları ayrılmıştır.
     yine akşam evde tamamlanır.
    5. Bahçe Kullanımı: Öğrencilerin bahçe kullanımları “Pandemi4 Modeli” ne göre belirlenmiş ve
    sınırlandırılmıştır. Görevlendirilmiş öğretmenler, sosyal mesafe kurallarına göre öğrencilerimize
     “Kültür’de Normalleşme” sürecinde aldığımız tüm önlemler ve gerçekleştireceğimiz tüm yeni
    rehberlik edecektir.
     uygulamalarda birincil önceliğimiz tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir.
     “Herkesin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamayı” esas alan bir yaklaşım ile “öğrencilerimizin
    6. Tuvalet Kullanımı: Tuvalet kullanım kapasitesi %50 oranında düşürülmüştür. Örneğin dört
     öğrenmeleri” ni gerçekleştirmek en önemli hede mizdir.
    kabinli bir tuvalet aynı anda iki öğrenci kullanımı ile sınırlandırılmıştır. Tuvaletlerde temassız sensörlü
    bataryalar bulunmaktadır.
     Bu nedenle COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için rehberde yer alan tüm önlemlere uyulması
    7. Kafeterya Kullanımı: Öğrencilerimiz, kafeteryalarımızda ambalajlı kuru gıda ve kutu içecek
     bir gerekliliktir.
    temin edebileceklerdir. Kafeteryadaki personellerimiz maske, siperlik ve eldiven ile hizmet
    vereceklerdir. Kafeteryadaki masalarımız, renksiz plastik cam ile her bir öğrencimiz için bölünmüştür.
     Dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü günleri hep birlikte birbirimize kenetlenerek dikkat, anlayış,
    Öğrencilerimiz, maskelerini çıkartarak güvenli bir şekilde yemek yiyebileceklerdir.
     empati, sabır ve ortak sorumluluk ile aşacağımıza inancımız tamdır.
    8. Temizlik Hizmetleri: Okulumuz, detaylı bir biçimde (Masalar, sıralar, dolaplar, kapılar, kapı kolları,
                 İKEK Herkesin Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
    duvarlar, yemekhane, koridorlar, wc’ler vb. tüm alanlar ) gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte
                           10.08.2020
    edilmiştir ve dezenfekte işlemi düzenli olarak sürdürülecektir. Okulumuz, koridorları ve sınıflar
    düzenli olarak havalandırılmakta temiz hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Okulun kullanılan tüm
    alanlarındaki kapı kolları, prizler, yazı tahtaları, masalar ve sandalyeler, sınıflar, tuvaletler detaylı olarak
    günlük kullanım sırasında da silinerek steril hale getirilmektedir.

    9. Hijyen Paspasları: Üzerine basıldığı anda harekete geçen dezenfektanlar sayesinde tek seferde üst
    düzey koruma ve hijyen sağlayan, antibakteriyel özellik taşıyan hijyen paspaslar kampüslerimizdeki
    tüm bina girişlerine yerleştirilmiştir.

    10. El Dezenfektanları: Pandemiyle birlikte el temizliğinin önemi ilk günden beri vurgulanmaktadır.
                             1
    Bu doğrultuda tüm bina, ofis, sınıf, atölye ve tuvalet girişlerine el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11