Page 8 - Yeni Normalde Öğrenciler için Okul Yaşam Kılavuzu
P. 8

İÇİNDEKİLER
     III.BÖLÜM: COVİD-19 SALGIN YÖNETİMİ VE YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
                            GİRİŞ


     Değerli velimiz,

          1. Okullarda Alınan Genel Önlemler                     3
     Dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde İstanbul Kültür Eğitim Kurumları olarak
     okullarımızda “Yeni Normal Düzene Geçiş” hazırlıklarımızı, yaptığımız kapsamlı bir çalışma ile
                                                5
          2. Okula Giriş ve Çıkışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
     “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE YENİ NORMALE GEÇİŞ REHBERİ” nde sizlerle paylaşıyoruz.
          3. Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınan Önlemler              5
          4. Açık Alan / Bahçenin Kullanımına Yönelik Önlemler
     İKEK “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE YENİ NORMALE GEÇİŞ REHBERİ;             6
     • Dünya Sağlık Örgütü’nün 20 Temmuz 2020 tarihli “Yeni Koronavirüs Durum Raporu”,   6
          5. Velinin Alması Gereken Önlemler
     • T.C Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
                                                6
          6. Veli İletişiminde Alınan Önlemler
     • T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen uyarı, önlem ve kurallardan referans alınarak
     hazırlanmıştır.                                    7
          7. Asansörlerde Alınan Önlemler
     Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç
                                                7
          8. Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınan Önlemler
     yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev
     ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç, tüm öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah evde başlar ve
                                                8
          9. Okul Kütüphanelerine Alınan Önlemler
     yine akşam evde tamamlanır.
          10. İnovasyon Merkezleri ve Bilişim Laboratuvarlarında Alınan Önlemler   9
                                                10
     “Kültür’de Normalleşme” sürecinde aldığımız tüm önlemler ve gerçekleştireceğimiz tüm yeni
          11. Bilim Merkezleri ve Laboratuvarlarda Alınan Önlemler
     uygulamalarda birincil önceliğimiz tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir.
                                                10
          12. Okul Yemekhane, Kantin ve Kafeteryalarında Alınan Önlemler
     “Herkesin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamayı” esas alan bir yaklaşım ile “öğrencilerimizin
          13. Çalışanların O slerinde Alınan Önlemler
     öğrenmeleri” ni gerçekleştirmek en önemli hede mizdir.                12
          14. Servislerde Alınan Önlemler                      12
     Bu nedenle COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için rehberde yer alan tüm önlemlere uyulması
          15. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması
     bir gerekliliktir.                                  13
          16. Kurum Araçlarında Alınan Önlemler                   14
     Dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü günleri hep birlikte birbirimize kenetlenerek dikkat, anlayış,
          17. Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler
     empati, sabır ve ortak sorumluluk ile aşacağımıza inancımız tamdır.          15


                 İKEK Herkesin Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
                           10.08.2020
                                2


                             1


                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13