Page 9 - Yeni Normalde Öğrenciler için Okul Yaşam Kılavuzu
P. 9

1. Okullarda Alınan Genel Önlemler
     1. Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binalarının genel temizliği ve gümüş dezenfeksiyonu
     gümüş iyon teknolojisi ile yapılmıştır.
     2. Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık/cerrahi maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya
     en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmaktadır.
     3. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları bulunmaktadır.
     4. Bina girişlerine dezenfektanlı paspaslar yerleştirilmiştir.
     5. Okulların iç ve dış tüm alanlarındaki uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler
     yerleştirilmiştir.
     6. Okullarımızda tüm kapalı alanlarda sosyal mesafe dikkate alınarak çalışan ve öğrenci planlaması
     yapılmış, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmiştir.
     7. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında yeterli sosyal mesafenin
     korunması amacıyla T.C Sağlık Bakanlığı’ nın belirttiği üzere kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde
     düzenlemeler yapılmıştır.
     8. Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği
     konulmuştur.
     9. Sını ara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmiştir. El antiseptiğinin
     bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir.
     10. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir.
     11. Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve
     dezenfeksiyonu gün içerisinde sık sık yapılmaktadır.
     12. Okullarda sınıf ve odalar pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmaktadır.
     Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmektedir.
     13. Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını
     gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.
     14. Çalışanlar için COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda özel eğitimler
     verilmiştir.
     15. Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları
     ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilir.
     16. Pandemi döneminde okullara, okul müdürlükleri tarafından belirlenen randevulu
     ziyaretçiler dışında ziyaretçi kabul edilemeyecektir.
     17. Öğretmen ve çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korur ve maske
     takmayı sürdürür.
     18. COVID-19 kapsamında alınan önlemler çerçevesinde,


                             3


                              8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14