Page 10 - YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
P. 10

10. Kütüphanelerde okuma salonundaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde
      düzenlenmiştir. Oturma düzeni yüz yüze olamaz, çapraz oturma düzeni uygulanır. Bireyler arasında
      olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) uyulur.
      11. Kullanıcıların okuma, çalışma ve oturma alanlarında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmez.
      12. Kütüphane kullanıcıları ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi
      işlemler sırasında sosyal mesafe korunur.
      13. Kütüphane kullanıcılarının kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanır.
      14. Kullanıcı kütüphaneye girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
      kullanır.
      15. Kütüphaneler içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmaz. Sık dokunulması mümkün olan
      yüzeylerin gün içerisinde temizliği sık sık yapılır.      10. İnovasyon Merkezleri ve Bilişim Laboratuvarlarında Alınan Önlemler

      1. Kodlama, robotik ve tasarım atölyeleri girişlerine COVID-19 önlemleri ile ilgili a şler
      (el yıkama, maske kullanımı ve atölye içinde uyulması gereken kurallar) asılmıştır.
      2. Atölyelerin, bilişim laboratuvarlarının girişinde ve içerde el antiseptiği bulunur.
      3. Atölye ve bilişim laboratuvar girişlerinde ve içlerinde tek kullanımlık eldivenler bulunur.
      4. Bilgisayarlar ve tüm robotik araçlar her kullanım sonrasına dezenfekte edilir.
      5. Öğrenciler atölye içerisinde tek kullanımlık eldiven kullanır ve çıkışta eldivenlerini tıbbi atık
      kutularına atarlar.
      6. Atölye ve bilişim laboratuvar giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulur,
      girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınır ve öğretmenleri tarafından belirlenen yere oturur.
      7. Atölye ve bilişim laboratuvarlarına maske takılarak girilir, içeride de takılması sürdürülür.
      8. Atölye ve bilişim laboratuvar girişlerinde maske, eldiven ve mesafe kontrolü öğretmen tarafından
      yapılır.
      9. Atölye ve bilişim laboratuvar içerisinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmez.
      10. Kullanıcı atölyelere girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
      kullanır.
      11. Atölye içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmaz. Sık dokunulması mümkün olan
      yüzeylerin gün içerisinde temizliği sık sık yapılır.
      12. Bilgisayar, Robotik Cihazlar ve Akıllı Tahta temizliği; ekran koruyucu tabakaya zarar verilmemesi
      amacıyla tüm ekran yüzeyler sabunlu mikro ber bezler ile sık sık dezenfekte edilir.
      13. Akıllı tahtalarda kişisel dokunmatik ekran kalemi (stylus pen) ile kullanılır.                               9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15