Page 6 - YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
P. 6

2. Okula Giriş ve Çıkışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
      1. Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında çalışan ve veliler sosyal mesafe
      kurallarına uyar ve maske takılır.
      2. Veliler, okula giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerini okul müdürlükleri tarafından belirlenmiş
      alanlardan teslim alıp bırakırlar.
      3. Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması ve alması sağlanır.
      Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik hastalığı olanlar, öğrencileri
      bırakıp almamalıdır.
      4. Okul giriş/çıkışlarıyla ilgili detaylı bilgilendirme okul müdürlükleri tarafından ayrıca yapılır.
      3. Eğitim Sürecinde Alınan Önlemler
      1. Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma
      düzeni oluşturulmuştur ve 12 yaş üzeri öğrenciler için maske takılması zorunludur.
      2. Sını arda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmaz.
      3. Temaslı takibi için sını arda mümkün olduğunca aynı öğrencinin aynı yerde oturması sağlanır.
      4. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmaz.
      5. Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özeldir, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaz.
      6. Öğrenciler, uygulamalı dersler ve yabancı dil dersleri hariç tüm dersleri kendi sını arında görür.
      Uygulamalı dersler ve yabancı dil dersleri haricindeki dersler için sınıf değiştirmez.
      Daima sını arında kendileri için ayrılmış numaralı sandalyede oturur.
      7. Uygulamalı dersler ve yabancı dil dersleri için ayrılan sını arın veya salonların her kullanım
      sonrası havalandırılması, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılır.
      8. Öğrenciler, dört kişilik gruplara ayrılmıştır. Gün boyu her grup sınıfta, bahçede, yemekhanede,
      kütüphanede grubu dışındaki öğrenciyle mümkün olduğunca temasta bulunmaz.
      9. Okullarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda
      kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılması planlanmıştır.


                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11