Page 2 - YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
P. 2

GİRİŞ


      Değerli velimiz,


      Dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde İstanbul Kültür Eğitim Kurumları olarak
      okullarımızda “Yeni Normal Düzene Geçiş” hazırlıklarımızı, yaptığımız kapsamlı bir çalışma ile
      “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE YENİ NORMALE GEÇİŞ REHBERİ” nde sizlerle paylaşıyoruz.


      İKEK “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE YENİ NORMALE GEÇİŞ REHBERİ;
      • Dünya Sağlık Örgütü’nün 20 Temmuz 2020 tarihli “Yeni Koronavirüs Durum Raporu”,
      • T.C Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
      • T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen uyarı, önlem ve kurallardan referans alınarak
      hazırlanmıştır.
      Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç
      yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev
      ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç, tüm öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah evde başlar ve
      yine akşam evde tamamlanır.


       “Kültür’de Normalleşme” sürecinde aldığımız tüm önlemler ve gerçekleştireceğimiz tüm yeni
      uygulamalarda birincil önceliğimiz tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğidir.
      “Herkesin Sağlığını ve Güvenliğini Sağlamayı” esas alan bir yaklaşım ile “öğrencilerimizin
      öğrenmeleri” ni gerçekleştirmek en önemli hede mizdir.


      Bu nedenle COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için rehberde yer alan tüm önlemlere uyulması
      bir gerekliliktir.


      Dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü günleri hep birlikte birbirimize kenetlenerek dikkat, anlayış,
      empati, sabır ve ortak sorumluluk ile aşacağımıza inancımız tamdır.


                   İKEK Herkesin Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
                            10.08.2020
                               1
   1   2   3   4   5   6   7