Page 4 - YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
P. 4

1. Okullarda Alınan Genel Önlemler
      1. Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binalarının genel temizliği ve gümüş dezenfeksiyonu
      gümüş iyon teknolojisi ile yapılmıştır.
      2. Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık/cerrahi maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya
      en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmaktadır.
      3. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları bulunmaktadır.
      4. Bina girişlerine dezenfektanlı paspaslar yerleştirilmiştir.
      5. Okulların iç ve dış tüm alanlarındaki uygun yerlere maske kullanımını açıklayan posterler
      yerleştirilmiştir.
      6. Okullarımızda tüm kapalı alanlarda sosyal mesafe dikkate alınarak çalışan ve öğrenci planlaması
      yapılmış, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmiştir.
      7. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında yeterli sosyal mesafenin
      korunması amacıyla T.C Sağlık Bakanlığı’ nın belirttiği üzere kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde
      düzenlemeler yapılmıştır.
      8. Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği
      konulmuştur.
      9. Sını ara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmiştir. El antiseptiğinin
      bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir.
      10. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir.
      11. Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve
      dezenfeksiyonu gün içerisinde sık sık yapılmaktadır.
      12. Okullarda sınıf ve odalar pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmaktadır.
      Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmektedir.
      13. Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını
      gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.
      14. Çalışanlar için COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda özel eğitimler
      verilmiştir.
      15. Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları
      ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilir.
      16. Pandemi döneminde okullara, okul müdürlükleri tarafından belirlenen randevulu
      ziyaretçiler dışında ziyaretçi kabul edilemeyecektir.
      17. Öğretmen ve çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korur ve maske
      takmayı sürdürür.
      18. COVID-19 kapsamında alınan önlemler çerçevesinde,

                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9