Page 3 - YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
P. 3

İÇİNDEKİLER

         1. Okullarda Alınan Genel Önlemler                     3

         2. Okula Giriş ve Çıkışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar       5
         3. Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınan Önlemler              5

         4. Açık Alan / Bahçenin Kullanımına Yönelik Önlemler            6

         5. Velinin Alması Gereken Önlemler                     6

         6. Veli İletişiminde Alınan Önlemler                    6

         7. Asansörlerde Alınan Önlemler                      7

         8. Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınan Önlemler          7

         9. Okul Kütüphanelerine Alınan Önlemler                  8
         10. İnovasyon Merkezleri ve Bilişim Laboratuvarlarında Alınan Önlemler   9

         11. Bilim Merkezleri ve Laboratuvarlarda Alınan Önlemler          10

         12. Okul Yemekhane, Kantin ve Kafeteryalarında Alınan Önlemler       10

         13. Çalışanların O slerinde Alınan Önlemler                12

         14. Servislerde Alınan Önlemler                      12

         15. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması           13

         16. Kurum Araçlarında Alınan Önlemler                   14

         17. Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler            15


                               2
   1   2   3   4   5   6   7   8