Page 10 - Yeni Normalde Öğrenciler için Okul Yaşam Kılavuzu
P. 10

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan
     öğrenciler hakkında okula bilgi verilir, bu öğrencilerin okula gönderilmez ve doktor
     muayenesi/raporu istenir.
     » Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya
     da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilir
     ve öğrenciler okula gönderilmez.
     » Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan
     çalışanlar okula bilgi verir, doktor muayenesi/raporu istenir.
     » Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya
     da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda çalışanlar okula ivedilikle
     bilgi verir ve okula gelmez.


     19. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya
     temaslısı olan öğrenci ve çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek
     üzere sağlık kurumuna yönlendirilir.
     20. Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin/çalışanların en kısa sürede ailesi ile iletişime
     geçilir. Hasta öğrenci/hasta çalışan ayrı bir yerde izole edilir. Hasta öğrencilerin/hasta çalışanların
     yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilir. Durum il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilir.
     21. Hasta öğrenci veya çalışan gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılır, yüzeyler temizlenip
     dezenfekte edilir. Sınıf/oda boşaltıldıktan sonra 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması
     sağlanır. Bunun sonrasında temizliği yapılır.
     22. COVID-19 vakasının, oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek
     kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan sonra
     eldiven giyer ve temizliği eldivenli ellerle yapar.
     23. Her öğrenci yanında pandemi kiti bulundurur. Pandemi kitinde en az üç maske,
     dezenfektan/kolonya, ıslak mendil ve yedek kıyafet bulunur.
     24. Kişisel eşyalar, kullanım amaçlı başkasına verilmez. (Cep telefonu, kalem vb.)


     Genel Uyarılar
     1. Okulda bulunan 12 yaş üzeri öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar maske takar ve maskesi
     olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulur. Bu kişiler kuralına uygun maske takar, maske
     nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılır.
     2. El hijyeni için eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanır veya el antiseptiği ile
     temizlenir.
     3. Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde her tene üs ellerini yıkamaları sağlanır.
     4. COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler
     yapılmaz. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılır. Etkinliklerde maske takılır,
     sosyal mesafe kurallarına uyulur.
     5. Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak
     amacıyla mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılır.


                             4
                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15