Page 8 - YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
P. 8

7. Asansörlerde Alınan Önlemler

      1. Asansörler öğrenci kullanımına kapalıdır.
      2. Okullarımızda acil durumlar dışında bina içindeki asansörler kullanıma kapalıdır.
      3. Asansör kullanımını gerektiren bir durum varsa, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine
      izin verilir ve bu sayı asansör girişinde belirtilir.      8. Spor Salonları ve Fiziksel Etkinlik Alanlarında Alınan Önlemler

      1. Spor salonlarının girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili a şler (el yıkama, maske kullanımı ve spor
      salonunun içinde uyulması gereken kurallar) asılmıştır. Spor salonlarının girişinde ve içerde el
      antiseptiği bulunur.
      2. Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde
      sınırlandırılmıştır.
      3. Spor salonlarında öğrencilerin birbiri ve beden eğitimi öğretmenleri ile yakın teması söz
      konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle bu alanda sosyal
      mesafe en az 2 metre olarak uygulanır.
      4. Etkinlikler sırasında öğrenci mesafelerinin korunmasına yönelik işaretlemeler hazırlanmıştır.
      (Şeritler, kukalar, kurdela vb. materyaller kullanılır.)
      5. Spor salonlarının girişlerine dezenfektanlı paspas yerleştirilmiştir.
      6. Etkinlik içeriklerinde takım oyunları ve yakın temas gerektiren egzersizler yerine temassız bireysel
      egzersiz ve 2 m mesafesinin korunabileceği takım oyunları oynatılır.
      7. Spor alanlarına maskesiz öğrenci ve çalışanın girmesine izin verilmez. Etkinlik boyunca salonda da
      maske takılmaya devam edilir. Spor sırasında sağlık açısından kesinlikle N95/FFP2 maskeler
      kullanılmaz.
      8. Spor alanlarında yüksek efor gerektiren etkinlikler yapılmaz.
      9. Öğrencilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına T.C Sağlık Bakanlığı tarafından
      ruhsatlandırılmış dezenfektan konulmuştur.
      10. Spor alanlarına etkinlik sırasında dersi olan öğrenci ve öğretmen dışında kimse alınmaz.
      11. Spor alanlarının wc’lerinde sıvı sabun ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulur.
      12. Ders değişimlerinde (tene üslerde) spor alanları havalandırılır ve temizlenir.
      13. Spor etkinliklerinde kullanılacak kıyafetler (renkli yelekler, forma vb.) öğrenci özelinde kullanılır.
      Bu malzemeler her kullanımdan sonra en az 60 °C’de yıkanır.                               7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13