Page 9 - YENİ NORMALE GEÇİŞ VELİ REHBERİ
P. 9

14. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her öğrenci
      kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilir.
      15. Etkinliklerde yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yaptırılmaz.
      16. Spor alanları içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmaz. Sık dokunulması mümkün olan
      yüzeylerin farkında olunur ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılır. Bu konuda öğret-
      menler, öğrencileri bilgilendirir.
      17. Etkinlikler sırasında eller yüze değdirilmez.
      18. Spor alanlarında yiyecek içecek tüketilmez.
      19. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilir. Toz çıkaran fırça ile süpürme
      işlemleri yapılmaz.
      20. Spor alanlarında sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği
      bölümleri gibi) gün içinde sıklıkla dezenfekte edilir.
      21. Spor alanlarında temizlik bezleri ve malzemeleri kullanım alanına göre ayrılır ve her kullanım
      sonrası uygun şekilde temizlenir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60°C’de
      yıkanır.
      9. Okul Kütüphanelerinde Alınan Önlemler
      1. Kütüphanelerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili a şler (el yıkama, maske kullanımı ve
      kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılmıştır.
      2. Kütüphanelerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulunur.
      3. SARS CoV-2’nin yüzeylerde sağ kalımını araştıran çalışmalarda kitap ve basılı materyalde virüs
      saptanmamıştır. Bu nedenle kitaplar için özel bir işleme gerek yoktur. Kitaplara temas öncesi ve
      sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir. Kitap ödünç alma alanlarında alkol bazlı el antiseptiği
      bulundurulur.
      4. Kütüphane kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilir.
      5. Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulur, girişlerde kişiler
      sıra ile içeriye alınır ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak
      şekilde yer işaretleriyle belirlenir. Kalabalığın oluşmasını engellemek için kütüphane yönetimleri
      tarafından gerekli önlemler alınır.
      6. Dört kişilik öğrenci grubu kuralı kütüphanede de geçerlidir. Öğrenci grup çalışmalarına kendi
      grubunun dışındaki bir grupla katılamaz.
      7. Kütüphanelere maske takılarak girilir, içeride de takılması sürdürülür.
      8. Kütüphane girişinde maske ve mesafe kontrolü kütüphane öğretmeni tarafından yapılır.
      9. Kütüphanelerde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen oturma alanlarına göre öğrenci
      ve çalışan planlaması yapılmıştır. İçeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmiştir.                               8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14